Çocuklar’da İşitme Kaybı

İşitme yeteneği, çocukların büyüdükçe konuşma ve dil becerilerin geliştirmeleri için önemlidir. Çocuklarda işitme kaybı geçmişte genellikle 2 yaşına gelene kadar, henüz konuşulmadığı belli oluncaya kadar fark edilemezdi.

Araştırmalar, 6 aylıktan önce çocuklarda işitme kaybına yönelik tespit ve müdahalenin, 6 aylıktan sonra yapılan müdahaleye göre önemli ölçüde daha iyi sonuçlara yol açtığını göstermiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’deki hastanelerde Yenidoğan İşitme Taraması’nın evrensel hale gelmesiyle birlikte işitme kaybı olan çocuklar daha erken yaşlarda tanımlanarak tedavi edilebilmektedir.

Çocuklar’da Doğuştan Gelen İşitme Kaybı

Doğuş’tan gelen (Konjenital) İşitme Kaybı, doğumda bir bebekte işitme kaybının mevcut olduğu anlamına gelir. Doğuş’tan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybının çeşitli nedenleri vardır. Ancak, doğuştan gelen işitme kayıpları her zaman kolayca tanımlanamazlar. Doğuştan gelen İşitme Kaybına neden olabilecek genetik  ve genetik olmayan faktörler söz konusudur.

Doğuştan gelen İşitme Kaybına neden olabilecek genetik  ve genetik olmayan faktörler

a) Doğuş’tan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybına neden olabilecek genetik faktörler

Uzmanlar, işitme kaybının kalıtsal olduğu anlamına gelen genetik faktörlerin, çocuklarda işitme kaybının yüzde 50’sinden fazlasına, kayıpların doğumda var olup olmadığına ya da daha sonraki yaşamda tezahür etmeye neden olduğuna katılıyorlar.

Genetik faktörler, çocuklarda işitme kaybının yüzde 50’sinden fazlasına, ister doğumda olsun, ister yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.

Otozomal resesif işitme kaybı – Genetik işitme kaybı vakalarının en yaygın tipidir. Tüm genetik işitme kaybı vakalarının yaklaşık %70’inde rastlanır. Bunun anlamı, ebeveynlerin hiç birinin işitme kaybı olmamasıdır. Ancak, her ebeveyn, çocuğa geçecek bir çekinik gen taşır. Çocuğun bu tip işitme kaybı ile doğması halinde anne babalar genellikle şaşırırlar çünkü insanlar tipik olarak çekinik genleri olduğunu bile bilmezler (Genler 7 kuşak taşınabilirler).

Otozomal dominant işitme kaybı – Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği (ASHA) ‘ne göre, bu tip işitme kaybı genetik işitme kayıplarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturur. Otozomal dominant işitme kaybında, işitme kaybı için dominant bir geni taşıyan bir ebeveyn, onu yavruya geçirir. Bu da ebeveyn işitme kaybına sahip olabilir ya da olmayabilir ya da genetik bir sendromun başka belirtileri veya belirtileri olabilir.

Genetik sendromlar – Bunlar arasında Usher sendromu, Treacher Collins sendromu, Waardenburg sendromu, Down sendromu, Crouzon sendromu ve Alport sendromu bulunur.

Doğuştan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybı’nın genetik ve genetik olmayan nedenleri için yüzdelerin 100’e kadar çıkmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, doktorların, bir bebeğin işitme kaybıyla neden doğduğundan emin olmamalarıdır.

b)Doğuştan Gelen (Konjenital) işitme kaybına neden olabilecek genetik olmayan faktörler 

Doğuştan Gelen (Konjenital) işitme kaybına neden olabilecek genetik olmayan faktörler, doğuştan gelen işitme kaybının sadece % 25’ini oluşturur. 

 • Herpes varlığı, kızamıkçık sitomegalovirüs, toksoplazmoz veya başka bir ciddi enfeksiyon, oksijen eksikliği veya bir nedenle kan transfüzyonu gereksinimi de dahil olmak üzere doğum komplikasyonları.
 • Erken doğum. Doğum ağırlığı 2,5 kilo’nun altında olan veya prematürite nedeniyle solunum için belirli yaşamı sürdüren ilaçlara ihtiyaç duyan bebekler işitme kaybı riski altındadır.
 • Sinir sistemi veya beyin bozukluğu.
 • Hamilelik sırasında anne tarafından ototoksik ilaç kullanımı. Ototoksik ilaçlar genellikle yasa dışı maddeler değildir. Çeşitli antibiyotikler ve NSAIDS gibi ilaçlar, işitme siniri veya fetüsün diğer işitme yapılarına zarar verebilir.
 • Annenin hamilelik sırasında, toksoplazmoz, sitomegolavirüs, herpes simpleks veya Alman kızamık gibi şeyler de dahil olmak üzere bir çok enfeksiyon türü işitme kaybı riski oluşturmaktadır.
 • Annenin uyuşturucu veya alkol bağımlılığı veya hamilelik sırasında sigara kullanımı.

Çocuklarda Sonradan Oluşan İşitme Kaybı

Çocuklar, doğumdan sonra ortaya çıkan işitme kayıplarından da etkilenebilirler.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere Çocuklarda Sonradan Oluşan (Edinilmiş) işitme kaybının çeşitli nedenleri bulunmaktadır;

 • Kulak Zarı delinmesi,
 • Otoskleroz veya Meniere hastalıkları,
 • Menenjit, kızamık, kabakulak veya boğmaca gibi enfeksiyonlar,
 • Ototoksik ilaçlar almak,
 • Ciddi kafa travması,
 • Yüksek gürültüye maruz kalma,
 • Tedavi edilmeyen veya sık otitis media (kulak enfeksiyonları),
 • Sigara dumanına maruz kalma

Çocuklarda Geçici İşitme Kaybı

Otitis Media (Orta kulak iltihabı) 

Çocuklarda geçici veya dalgalanan (Fluktuan) işitme kaybı da konuşma ve dil gelişimi için zararlıdır. Geçici işitme kaybı, daha çok orta kulak enfeksiyonu olarak bilinen orta kulak iltihabından kaynaklanabilir. Çocukların en az % 75’inin 3 yaşındayken bir otitis media atağı vardı. Çocukluk döneminde östaki borusu nedeniyle çocuklarda bu tip enfeksiyon çok yaygındır. Orta kulak ve nazofarenks arasında hava basıncı eşitlenmesine izin veren Östaki borusu, gelişme sırasında daha küçük ve daha yataydır. Böylece, akışkanlar veya büyük adenoidler tarafından tıkanmaya çok duyarlıdır.

Kulak enfeksiyonu nedeniyle oluşan geçici işitme kaybı, orta kulakta biriken sıvının kemiklerin titreşimlerini engellediğinde ortaya çıkabilir ve bu da etkili ses iletimini zorlaştırır. Neyse ki, bu tip işitme kaybı genellikle geçicidir ve kendini çözer. Bununla birlikte, sık olmayan, tedavi edilmemiş orta kulak enfeksiyonları kemiklerde, kulak zarlarında veya işitsel sinirlerde kümülatif hasara neden olarak kalıcı, sensörinöral işitme kaybı yaratmaktadır.

Yazar :

ARADIĞINIZI YAZIP ENTER TUŞUNA BASINIZ